Konsten att få in 7000 liter vatten i en biff


Omkring 840 miljoner människor är undernärda i världen. Samtidigt lider fler än en miljard människor av vattenbrist. Om den ekvationen ska gå ihop måste världens bönder utnyttja varje droppe vatten mer effektivt än idag. Annars kan vi aldrig nå FN:s mål att halvera antalet undernärda i världen till år 2015, enligt en ny svensk rapport.

Medelsvensken använder ungefär 200 liter vatten varje dag för sitt hushållsbehov – ungefär ett helt badkar. Men det behövs mycket mer vatten än så för att framställa det vi äter.

Med nuvarande odlingsmetoder kräver en balanserad diet drygt 3000 liter per dag och person. Det är 60 gånger mer än de 50 liter per dag som behövs för ett genomsnittligt hushållsbehov i världen. ”I utvecklingsländer använder jordbruket 70-90 % av det tillgängliga sötvattnet”, säger professor Malin Falkenmark, från SIWI (Stockholm International Water Institute). Hon är en av författarna till en ny rapport som lanserades när FN:s Kommission för Hållbar utveckling höll möte i New York i april. Rapporten varnar för att det kommer att bli mycket svårt att uppnå FN:s Millenniemål att halvera antalet undernärda människor i världen till år 2015.

Rapporten ger flera förslag på hållbara lösningar för att producera mer mat utan att öka vattenanvändningen, och rekommenderar att dessa nya vattenbesparande tekniker och metoder görs tillgängliga för alltifrån jordbrukare till beslutsfattare. En slutsats är att det behövs fler insatser för att identifiera och påverka ohållbara produktions- och konsumtionsmönster, framförallt behövs det en rad förändringar av missriktade subventioner och handelshinder som leder till slöseri av vatten.

”Vattenbrist är en bister verklighet som påverkar miljarder människor i många delar av världen,” sa miljöminister Lena Sommestad när den nya rapporten lanserades. ”Attityder till förvaltning och utveckling av vattenresurser måste förändras… Vi behöver såväl praktiska lösningar som tillgodoser fattiga jordbrukares behov, som globala lösningar rörande handelshinder och jordbrukssubventioner.”

Mer kött större vattenförbrukning

Under den ”Gröna Revolutionen” på 1960-talet var det främst producenterna som styrde den globala matproduktionen. Idag är det snarare konsumenterna. Med urbanisering och ökad välfärd så ökar efterfrågan på kött och mjölkprodukter i världen. Dessa förändrade vanor innebär en kraftigt ökad vattenanvändning. Det går nämligen åt 550 liter vatten för att odla tillräckligt mycket vete för en limpa bröd, men upp till 7000 liter vatten för att producera 100 gram nötkött – i alla fall om korna föds upp på kraftfoder som tillverkats av konstbevattnad majs och spannmål. Om korna går fritt och betar går det i regel åt mycket mindre vatten för att producera samma mängd kött.

Eftersom det stora flertalet utvecklingsländer återfinns i länder med ett torrt klimat skulle det innebära en katastrof om de slutar med bete och går över till vattenslösande kraftfoder istället. Om det alls är möjligt.

Dessutom dricker grödorna mer vatten i torra områden. Det kan gå åt tio gånger så mycket vatten för att producera ett kg spannmål i de torraste delarna av Afrika än det behövs i Sverige.

/Fredrik Moberg

Vill du veta mer?

Ladda ned rapporten på:
http://www.siwi.org/downloads/
More_Nutrition_Per_Drop.pdf