Virtuellt vatten

Virtuellt vatten är vatten ”bundet” i handelsvaror som t ex vete och kött. Det går åt ungefär 1200 liter vatten för att odla ett kg vete, 2700 liter vatten för ett kg ris och 450 liter vatten för ett kg majs. (Hur mycket grödor man kan få av en viss mängd vatten varierar förstås mycket beroende på klimatförhållanden, bevattningssystem, jordmånen, etc). Ett kilo nötkött motsvarar med samma typ av beräkning upp emot 16 000 liter virtuellt vatten. För ett kilo ost behövs 5000 liter och för en liter mjölk nästan 900 liter vatten.

När vi handlar med livsmedel över nationsgränser innebär det alltså samtidigt att stora mängder vatten indirekt förs över gränserna. I takt med ökad internationell handel och globalisering har även handeln med virtuellt vatten ökat.

Idag hittar man de flesta av de allra fattigaste länderna i områden som redan har eller beräknas drabbas av vattenbrist. En av de allra viktigaste framtidsfrågorna är om det kommer att finnas tillräckligt mycket vatten i världen för att möta behovet av vatten och mat hos en växande världsbefolkning. I det sammanhanget kan konceptet med virtuellt vatten klargöra en hel del. Bland annat blir det tydligt att ju mer kött och mjölkprodukter som ett land konsumerar desto mer vatten går det åt.

Konceptet virtuellt vatten har också använts som ett argument för att importera mat till de svältande i fattiga och torra länder eftersom det är lättare att transportera ett ton grödor än 1000 ton vatten.

Vill du veta mer?

http://www.gwsp.org/pilot_project.html