Manna är en annorlunda utställning om mat

Manna är en utställning för alla sinnen om sambanden mellan mat och miljö och vårt underskattade beroende av naturen. Utställningen som lyfter fram den senaste forskningen på området visades för första gången i september 2004 i Bergianska trädgården, Stockholm, och går nu på turné.

Sammanlagt har utställningen satts upp i ett tiotal städer, bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Washington D.C.

Bakgrund

Manna är en utställning som fokuserar på samtida och ”urban” mat, som hamburgare och sushi. Målet är att visa det som inte syns för storstadsmänniskan som kanske bara möter maten som en vakuumförpackad vara i butikshyllan eller som en svåruttalad exotisk rätt på menyn. I den moderna tillvaron blir sammanhangen bakom vår mat helt enkelt alltmer osynliga, inte minst med tanke på att mer än hälften av jordens befolkning snart bor i städer.

Utställningen strävar efter att ge aha-upplevelser, och inte komma med pekpinnar. Genom en estetiskt tilltalande utställning och konstnärlig gestaltning är målet att tala direkt till besökarens sinnen. Här kan man se, lukta och smaka sig till nya insikter om sambanden mellan mat och miljö.

Från Sverige till USA

Efter att ha visats i Stockholm, Örebro, Göteborg och Linköping 2004-2005 visades Mannautställningen i Landskrona och Malmö under våren och sommaren 2006. I oktober 2006 var utställningen tillbaka i Stockholm där den visades på Rosendals trädgård. Under hösten 2007 kunde den ses på Falkenbergs museum.

Ett smakprov av utställningens engelskspråkiga version visades på den internationella forskningskonferensen ”Resilience 2008” på Stockholms universitet i april 2008. Och i september samma år visades en miniversion av Manna i Köpenhamn i samband med den internationella mässan “Copenmind”. Under våren 2009 blev vi inbjudna av House of Sweden, den svenska ambassaden i Washington D.C., för att visa Manna från och med 2 april till 7 juni. Förfrågningar har även kommit från Spanien, Italien, Ryssland och Kina. Naturen: den bortglömda kocken

Mannautställningen lyfter fram vårt beroende av naturen i en tid av ökande urbanisering. Temat för utställningen är mat och miljö med speciell inriktning på forskning om så kallade ekosystemtjänster; de gratistjänster naturen gör som är till nytta för oss människor, direkt eller indirekt. Det handlar till exempel om sådana funktioner i naturen som gör så att växter pollineras och grödor växer; att mikroorganismer frigör näringsämnen och bryter ned föroreningar i mark och vatten; att atmosfären behåller sin sammansättning av gaser; att klimatet hålls stabilt; att växternas rötter motverkar jorderosion; att vattnets kretslopp fungerar; samt att vi får en rad estetiska och kulturella värden.

Till skillnad från t ex timmer och fisk har många ekosystemtjänster inget direkt ekonomiskt värde. Ofta inser vi inte deras värde förrän de går förlorade och samhället drabbas av oväntade kostnader för att ersätta processer i naturen med tekniska lösningar.

Utifrån olika maträtter guidar utställningen besökaren bakåt steg för steg i produktionskedjorna. Utställningen går så att säga från limpa till ax; från hamburgarens nötkött till det vatten som behövdes för att producera det foder som kon åt; från vårt morgonkaffe till de insekter som pollinerade bönorna på andra sidan jordklotet.

Utställningen riktar sig speciellt till de yngre generationerna och deras ökande intresse för till exempel djurs förhållanden och globala rättvisefrågor. Därtill kommer de urbana medborgarnas växande intresse för avancerad matlagning med fokus på smakupplevelser och ofta med ”exotiska” ingredienser från fjärran länder.


Läs mer:
Platser där utställningen visats >>>
Läs mer om arrangörerna >>>1) Christine Clifstock sätter upp de sista flaskorna i Mannas vattenvägg på Trädgårdsföreningen i Göteborg där den visades 2005. 2) OS-kock lagar mat i Mannas utställning i Nordstan, Göteborg, 2005. 3) Manna på Botaniska trädgården 2005. Foto: Göteborgs-Posten och Jakob Lundberg.

Under Vetenskapsfestivalen 2005 visades Manna i Trädgårdsföreningen, varefter den flyttade in i Universeum för att ingå i deras Regnskogssatsning. Dessutom visades ett smakprov av Manna, först i Nordstan och sen i Göteborgs botaniska trädgård.


Läs artikel i Göteborgs-Posten>>