Arrangörer


Albaeco är en obunden ideell förening som kommunicerar den senaste tvärvetenskapliga miljöforskningen med hjälp av gedigna forskningskontakter och ett omfattande nätverk i reklam och mediabranscherna. www.albaeco.com

Centrum för Tvärvetenskaplig Miljöforskning (CTM) är från och med år 2007 en del av Stockholm Resilience Centre som är Sveriges största center för tvärvetenskaplig forskning, utbildning och policyarbete inom miljö och hållbar utveckling.

Naturens hus bedriver natur och miljöpedagogisk verksamhet i Bergianska trädgården. De erbjuder skolans alla stadier ett rikt utbud av elevaktiviteter och fortbildningar, samt utvecklar nya metoder för miljöundervisning.
www.bergianska.se/naturenshus.html

Clifstock form är ett formgivnings- och illustrationsföretag som drivs av konstnären Christine Clifstock. Hon står för grafisk formgivning och konstnärlig gestaltning av utställningen. På senare år har Christine specialiserat sig som forskningsillustratör med uppdrag för bland annat Kungliga Vetenskapsakademien och Nobelstiftelsen.

Per Vittsäter, Mannas dekorsnickare, har mångårig bakgrund som teatersnickare med erfarenhet från flera av Sveriges ledande teaterinstitutioner. Per har ansvar för konstruktion och montering för att skräddarsy utställningen för olika lokaler.Om Manna

Utställningen lyfter
fram vårt beroende av
naturen i en tid av
ökande urbanisering.


Finansiärer

Forskningsrådet för
miljö, areella näringar
och samhällsbyggande