Finansiärer


Stort tack till Forskningsrådet Formas, som genom sitt finansiella stöd gjort utställningen möjlig.


Följande lokala finansiärer har bidragit med medel för att sätta upp utställningen i respektive stad:

Linköping: Linköpings kommun, Stadspartner AB och Naturcentrum

Örebro: Örebro kommun, Agenda 21, Stadsbyggnad, Kvinnorstaskolan, Stadsträdgårdens Restaurang & Kafé, Stadsträdgårdens Butik

Göteborg: Västra Götalandsregionens miljönämnd med stöd av Göteborgs Stad (Park- och Naturförvaltningen), Göteborg & Co (Vetenskapsfestivalen).Om Manna

Utställningen lyfter
fram vårt beroende av
naturen i en tid av
ökande urbanisering.


Arrangörer

Albaeco, Stockholm
Resilience Centre och
Naturens hus.