Pressbilder







Arrangörer

Albaeco, Centrum för
Tvärvetenskaplig Miljöforskning och
Naturens hus.


Finansiärer

Forskningsrådet för
miljö, areella näringar
och samhällsbyggande